ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

FINNSHYTTEBERGSFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2004 Vattnet till vattenhjulet som drog stånggången till Nyängsgruvan kom genom en kanal från Skribotjärn. Här ser vi hur man i södra delen av kanalen, nära hjulgraven, gått rakt igenom en berghäll.