ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2003 1849 byggdes en 100 m lång mur i Storängsmossen, som ligger drygt en halv km väst om gruvorna. Vattnet magasinerades och ett konsthjul med tillhörande stånggång drev pumparna i Fredriksbergs- och Elzbergsgruvan. I maj 1855 brast dammen och flodvågen förstörde vattenhjulet samt samt sköljde bort landsvägsbron över Majorsbäcken nere vid Haborshyttan. Varken konsthjulet eller dammen byggdes upp igen.  Det måste varit en mycket kraftig flodvåg som uppstod, ty några säkra lämningar efter vattenhjulets placering kan inte hittas idag.