ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2003 Vid Haborshyttefältet finns ett stort antal stånggångsrösen kvarlämnade. Här är den högsta, ca 4 m hög, som av jägarna i trakten kallas för "Pyramiden". Den knappt en km långa stånggången var i drift knappt sex år, tills dammen brast 1855.