ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2006 Öster om det högsta stånggångsröset, som det syns delar av längst bort i bild, börjar en stigning upp på höjden till Fredriksbergs- och Elzbergsgruvan. Här kan vi se ett flertal av stånggångsrösena på samma bild.