ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2005 Omkring år 1950 så undersöktes Haborshyttefältet av Uddeholmsbolaget genom diamantborrning, dock utan att större mängder malm påträffades. Här syns ett foderrör sedan den tiden. Att det fanns en relativt stor järnmalmsfyndighet i närheten (endast ca 500 m västerut), i det som senare skulle bli Värmlandsbergsgruvan, kände man inte till då.