ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2005 Elzbergsgruvan upptäcktes 1842 och bröts med vissa uppehåll till 1905. Gruvan har lämnat 15 000 ton malm.  Djupet uppgår till ca 50 m och största malmarean visade malmerna på 30 - 35 m nivå, nämligen 360 kvm. Redan på 40 m nivå hade arean minskat till 180 kvm. Malmerna ansågs dock ej utbrutna vid nedläggandet.