ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

HABORSHYTTEFÄLTET


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Till Haborshyttefältet kan också räknas Lemossegruvorna (bilden), som ligger ca 1 km Ö om Nordgruvorna. Gruvorna, 2 st, bröts endast under åren 1851-52, och har lämnat endast 83 ton malm. Det var på grund av den höga halten av arsenikkis som gruvorna ödelades så snabbt. Förutom de två gruvöppningarna finns lite varphögar och en husgrund kvar i området.