ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SANDSJÖBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2007
Gruvorna vid Sandsjöbergsfältet är mestadels mycket smala. Här kan man se hur en sten kilat sig fast några meter ned i den smala gruvan.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR