ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SANDSJÖBERGSFÄLTET


Foto: C. Eimar 2007
Sandsjöbergsfältet fick aldrig någon större betydelse, endast ca 1 900 ton bröts sammanlagt. Redan 1872 lades gruvfältet ned. Men de extremt smala gruvorna är ganska unika i sitt slag.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR