ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SANDSJÖBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2007
Tre till fyra stycken lämningar av stengrunder finns vid detta gruvfält. Här det som troligen är den nordligaste grunden. Svårt att veta exakt vad de användes till, men troligen fungerade de som övernattningslokal eller primitiva omklädningsrum.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR