ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SANDSJÖBERGSFÄLTET


Foto: J. Kruse 2007
Varphögen som syns här är den största vid gruvfältet. Den ligger vid den näst nordligaste gruvan (se stängslet till höger i bild), som troligen också var fältets största. Om stenar kunde tala...

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR