ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2006
Där Tabergs kanal tar slut står denna lilla förfallna byggnad kvar. Det är resterna av en pumpstation. Man tog vatten från kanalen och pumpade det sedan vidare till Tabergs anrikningsverk där järnmalmen förädlades, i modern tid oftast till slig (nedmald järnmalm, som mörk sand), som sedan gick till Hagfors järnverk. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR