ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2005
I dag påminner bara en rund slaggstensmur om Gustavs schakt (bilden) i Taberg. Det började drivas redan 1774. Schaktet som numer är helt igenfyllt hade tio år senare drivits ned 45 m och man kom då in i malmfyndigheten. I början av 1900-talet fanns fortfarande en fin lave kvar över schaktet.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR