ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2005
P.g.a. sättningarna i Oscars schakt så fick man år 1961-62 driva upp ett befintligt blindschakt (Värmlandsschaktet, se bild) i dagen. Man drev då nedifrån 350 m avvägning en stigort 2 x 2 m upp i dagen med hjälp av en s.k. Alimakhiss. Meningen var sedan att strossa ut schaktet till större area och bygga ett nytt uppfordringsschakt, något som dock aldrig blev av. Sammanlagda stigortslängden blev 328 m utan genomslag med andra nivåer, vilket då troligen var världsrekord i stigortsdrivning.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR