ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2004
Bilden visar smedjan i Taberg. Ombyggd efter en brand i början av 1920-talet, då endast de ca 1 meter tjocka stenväggarna stod kvar.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR