ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2004
Falu Kils schakt (bilden) började drivas på 1870-talet för undersökning av magnetiska indikationer öster härom. På 55 m avvägn. drev man en ort mot öster, men fick avsluta denna då berget var alltför löst. Först 1898 påträffades den s.k. Uddeholmsmalmen (de övre delarna kallades för Dyvikmalmen) med en ort från Oscars schakt på 138 m avvägning.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR