ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: U. Bergkvist 2003
Tabergsstöten bestod från början av ett flertal olika gruvor, b.l.a. Räms-, Hästås-, Middags- och Grundsjögruvan. Genom upprepade ras, främst under 1800-talet, uppstod så den stora stöten, vilken mäter ca 100 X 50 m i dagen. Den är fylld nästan ända upp till marknivån med varp.


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR