ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

TABERG


Foto: J. Kruse 2006
Oscars schakt (bilden) började att drivas 1844 och går ned till ca 440 m avvägning.  I början av 1900-talet var det ett av Sveriges djupaste gruvschakt (gick ned till 395 m avvägning år 1909). Schaktet är också känt för sin 90 m höga, cylindriska slaggstensmur mellan 130 och 220 m avvägning. På grund av sättningar i muren stängdes schaktet för persontrafik 1961. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR