ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: J. Kruse 2005
I mitten på 1970-talet drevs ett nytt schakt upp i dagen vid gruvan, en bit väster om huvudschaktet. Det hann dock aldrig att tas i bruk innan gruvan lades ned 1980. I dag påminner bara ett staket och en betongklump om detta schakt.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR