ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: © Bengt-Olof Löf
Här ser vi materialrännan mellan 345 och 355 m nivå. Här fraktades borrstål m.m. genom schaktet. Notera också stegvägen i mitten av bilden och att man nätat en del av schaktet för att säkra mot ras.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR