ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: © Bengt-Olof Löf
Värmlandsbergsgruvan i slutet av 1970-talet. Längs till vänster stållaven, som kom från gruvundersökningen vid Väsmansfältet, Ludvika, till höger om denna utjämningsficka och sovringsverket. Gruvan som lades ned 1980 var den sista järngruvan i Värmland.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR