ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: Scannad skylt
Signalschema för Värmlandsbergsgruvan ca 1970. Detta var innan man fick ordentlig personhiss.

 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR