ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: J. Thoweman 2005
En liten hög med styckemalm finns fortfarande kvar vid Värmlandsberg. Som ni ser så drar den hårt på magneten och här bröts magnetit (magnetisk järnmalm) av hög kvalité. Sammanlagt bröts ca 1 miljon ton malm under åren 1969 - 80.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR