ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: J. Kruse 2002
De enda byggnaderna som  finns kvar vid Värmlandsbergsgruvan idag är en barack plus några plåtförråd i bakgrunden. Lave, Sovringsverk, maskinhus och gruvstuga (omklädningsrum) är sedan länge rivna.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR