ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

VÄRMLANDSBERG


Foto: J. Kruse 2004
Värmlandsbergsgruvan var intressant ur många aspekter. Det var den järngruva i bergslagen som startades upp sist, så sent som 1969. Gruvan upptäcktes av Ställbergsbolagen i slutet av 1950-talet och år 1965 startades schaktsänkning ned till ungefär 400 m djup. Tidigare hade Uddeholm AB ägt alla större gruvor i trakten. För att komma till Värmlandsberg så följer man skylten som sitter vid Tabergs konsthjul.


 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR