ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

       HISTORIK >>>>     LIMTJÄRNSFÄLTET - GETBERGSGRUVAN                                                                      

Här visas några bilder från en gruvbesök under våren 2023. För att ta sig ner i gruvan krävs det repklättring, så tyvärr är gruvan inte besöksbara för gemene man. Ni kan däremot titta på bilderna som visar en gruvmiljö från 1800-talet.

         
 
            


 
 

INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR