ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSGRUVEFÄLTET


                                                                                                                                                             Foto J. Kruse 2004 Inte den största, men kanske den ståtligaste hjulgraven i Filipstads Bergslag, var stånggång gick fram till Järnvägsgruvan i Gåsgruvefältet. Notera urgröpningen i stenblocket för att "vevslängen" till vattenhjulet skulle få plats. En spricka i blocket har lagats med ett järnband. Hjulgraven ligger ca 600 m sydväst om Kotjärnen, som i sin tur ligger strax söder om Gåsgruvans kalkbrott.