ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSGRUVEFÄLTET


                                                                                                                                                             Foto J. Kruse 2004 Konsthjulet till Järnvägsgruvan byggdes 1864. Avståndet till gruvan var ca 1 200 m och kraften överfördes genom järntrådslinor, vilket på den tiden var en jämförelsevis ny uppfinning. Gruvan lades dock ner redan efter något år, och när driften åter upptogs 1882 skedde det genom en konventionell konstregla som var ca 650 m lång.