ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSGRUVEFÄLTET


                                                                                                                                                             Foto J. Kruse 2007 De flesta av Gåsgruvefältets järnmalmsfyndigheter ligger insprängda i eller nära den mäktiga kalkstenskropp, som än i dag (2007) bryts i dagbrott. Här ser vi hur en gammal järngruva ligger i området som jordrymts för vidare kalkbrytning. Troligen är det här S. Liselundsgruvan.