ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSGRUVEFÄLTET


                                                                                                                                                             Foto J. Kruse 2004 Vid Kobergs zinkgruva upptäcktes blyglans redan år 1643 och jordrymning verkställdes då av gruvingenjören vid Hällefors, Kristoffer Margraff, som då fann ett malmstreck av en knapp meters mäktighet. Någon framgångsrik brytning blev det dock troligen inte frågan om. Malmen utgörs av zinkblände- och blyglansränder samt något koppar- och arsenikkis i kalksten med spinell och kondrodit. De rikare malmränderna kan bli 0,5 m breda och 5 - 10 m långa, några större tillgångar är dock ej blottade.