ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSGRUVEFÄLTET


                                                                                                                                                             Foto J. Kruse 2004 Senast man försökte sig på drift vid Koberget var år 1915. Man bröt då 500 ton berg varav en del anrikades vid anrikningsverket vid Torskebäcken. Resultatet uppmuntrade dock inte till fortsatt drift.