ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GÅSGRUVEFÄLTET


Foto: J. Kruse
Från Filipstads Tidning 1889-04-09. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR