ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2007 Gruvåsens gruvor bröts redan på 1500-talet. Här syns den största gruvan, Torskebäcksgruvan (ej att förväxla med gruvan med samma namn på Högbergsfältet). Gruvan är nästan 90 m lång och sägs vara drygt 30 meter djup.