ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2006 I förgrunden ses ruiner från anrikningsverket och i bakgrunden, uppe på höjden, tronar den vackra bergmansgården "Berget", eller Grawströmsgården som man också kallar den. Detta efter folkskolläraren Jonas Grawström som inköpte gården på 1870-talet. Vid sin pensionering 1907 sålde Grawström gården till ett konsortium i Göteborg, vilket troligen var det samma som det som drog igång gruvdriften i Gruvåsen igen. Efter att gruvbolaget gick i konkurs så inköptes gården av Mölnbacka-Trysil AB, vilka arrenderade ut den under några år.