ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2006 I bakgrunden sjön Yngen och i förgrunden ruiner från anrikningsverket vid Torskbäcken. Troligen skapade bolaget Dressfalls gruvor och anrikningsverk AB vissa förhoppningar bland lokalbefolkningen när man drog igång gruvdriften i Gruvåsen 1907. Järnhyttan i Torskebäcken lades ju ned samma år och då var det ju passande att en ny industri kom till platsen. Tyvärr så gäckades förhoppningarna ganska snart. Nere vid strandkanten nedanför betongfundamentet lär för övrigt en malmpråm finnas kvar under vattnet.