ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


Foto: J. Kruse 2005
Många är de intressenter som (utan framgång) genom åren sökt lyckan vid Gruvåsen, Torskebäcken. Både privatpersoner och större bolag. Här har vi ett exempel ur Filipstads Tidning den 3 mars 1953. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR