ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


Foto: J. Kruse 2005
Även de stora gruvdrakarna, här i form av Boliden, har intresserat sig för det gamla gruvfältet. Inte heller denna gång resulterade det dock i någon gruvdrift. Från Filipstads Tidning den 29 augusti 1974. Sedan 6 dec 2005 är gruvfältet återigen intressant, numer genom bolaget Mineralprospektering Bergslagen AB (numer förvärvat av Wiking mineral), som har undersökningstillstånd fram till dec 2008. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR