ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 I december 1906 stiftades Aktiebolaget Dressfalls gruvor och anrikningsverk, Göteborg. De igångsatte påföljande år försöksbrytning i gruvfältet, bland annat här i Dressfallsgruvan, där resterna av en pumpstock överlevt tidens tand (notera järnringen strax under vattnet). Redan 1911 gav man dock upp driften, sedan endast obetydliga malmtillgångar påträffats.