ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2003 Vid en av de s.k. Långgruvorna finns en gruvstege kvar. Tvärs över gruvan sitter också ett antal kraftiga stockar. Ofta ligger dock vattennivån över både stegen och stockarna, så det är inte alltid man kan se dem. Långgruvorna var i drift från och till fram till 1916.