ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Direktörsgruvorna, som ligger i fältets norra del, bröts fram till 1911. Här kan man tydligt se hur en pumpstock går ned i vattnet. Troligen användes en ångmaskin för att få fram kraften till pumparna, ty några vattenkonster har oss veterligen aldrig använts vid gruvfältet. Direktörsgruvorna bröts på blyglans och zinkblände, som synes ha varit sparsamt inströdda i den serpentinförande dolomiten.