ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto J. Kruse 2007 Detalj av pumpstocken vid en av direktörsgruvorna. Troligen något som är rester av en fastspikad läderbit sitter kvar på stocken.