ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2007 Vid Torskebäckshyttan byggdes omkring 1910 ett anrikningsverk, som år 1916 genomgick en omfattande ombyggnad, då utrustning för flotationsanrikning insattes. Verket var på grund av flera omständigheter dock ett stort misslyckande och mycket mer än försöksanrikning kan knappast ägt rum. Vid resterna av anrikningsverket hittade vi denna fina sten, innehållande blyglans men även kopparkis och andra sulfider. Inte konstigt att man lockades till gruvdrift med så vackert glimmande malm.