ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

GRUVÅSEN


                                                                                                                                                            Foto C. Eimar 2007 Aktiebolaget Dressfalls gruvor och anrikningsverk rekonstruerades 1915, och blev då Torskbäckens Aktiebolag, Göteborg. Det gick dock i likvidation redan 1920, främst på grund av att malmtillgångarna i Gruvåsen var alltför små. Här syns rester av anrikningsverket, som ligger ca 150 m sydväst om hyttan i Torskbäcken (på andra sidan viken).