ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Vid Sala Silvergruva finns ett flertal gruvbyggnader bevarade. Till höger syns Sveriges äldsta gruvlave, den över Karl XI:s schakt. Laven byggdes redan 1835. Den användes så sent som på 1930/40-talet, då Avesta bröt en del zink vid gruvan. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR