ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Ännu en bild från stegvägen i Gustav III:s schakt. Liknande stegvägar fanns i princip alla gruvor som var i drift under 1900-talet. I de flesta gruvor på 1900-talet fanns ju hiss, men ibland blev det strömavbrott eller andra fel på hissen, enda sättet att ta sig upp var då genom att klättra på stegar, ibland upp till sisådär 500 meter. Då fick man träningsvärk, det kan jag lova!! 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR