ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Här är en bild från 155 m nivå, till höger (utanför bild) drottning Christinas schakt som här genomskär malmkroppen. Idag pågår dykning härifrån, varav man undersöker de vattenfyllda nivåerna. Man kan se en dykbrygga längst ned i vänstra hörnet 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR