ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Ytterliggare en bild från 155 m nivå, en tillmakad (eldad) ort, vilket syns på de ovala formerna. 155 m nivån är också handikappanpassad, på stora delar av nivån kan man ta sig fram med rullstol. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR