ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
På 155 m nivå finns också en åldrig s.k. bockort kvar. Denna går rakt igenom gamla igenfyllda brytningsrum och det ligger tusentals ton med fyllberg ovanför denna ort. Man undrar hur länge de gamla träbockarna orkar hålla emot trycket... 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR