ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: C. Eimar 2006
På denna träbro med räls, som går ut i Karl X!:s schakt, transporterade Avesta ut zinkmalmen till hissen på 1930/40-talet. Bron ligger på ca 60 m nivå. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR