ÖVERSIKT
GRUVOR
HYTTOR & BRUK
TRANSPORTER
TEKNIK
FOLK & FÄ
SEVÄRDHETER
ORDLISTA
BILDER
KARTOR
STATISTIK
ÖVRIGT
STARTSIDA


Copyright © Filipstads Bergslag

SALA SILVERGRUVA


Foto: J. Kruse 2006
Gruvlaven äver Drottning Christinas schakt är Sveriges kanske allra vackraste lave. Schaktet påbörjades redan 1649 och och avsänkningen till 190 m tog 10 år.  Fick sitt slutgiltiga djup, 257 m, på 1800-talet. 


INFORMATION
KONTAKT
GÄSTBOK
LÄNKAR